Nieuwsoverzicht

HOZO is een actieve organisatie. Wij organiseren veel voor onze cliënten, medewerkers en mensen die geïnteresseerd zijn in werken of leren in de zorg. Hieronder vindt u een aantal nieuwsberichten.

HOZO en Corona virus

20 maart 2020

De door de regering afgekondigde maatregelen hebben ook effect op de bewoners, cliënten en medewerkers van HOZO. De algemene lijn van HOZO is het volgen van de adviezen van het RIVM en de GGD (www.rivm.nl). Wij kiezen er bewust voor om uit te gaan van deze maatregelen omdat wij daarmee de lijn volgen die onze regering doelbewust heeft ingezet. Dit betekent in ieder geval het volgende:

De belangrijkste maatregelen die tot nader order van kracht zijn als volgt:

Bezoek:

Het ministerie heeft per 19 maart 2020 de maatregel ingevoerd dat bewoners in verpleeghuizen geen bezoek meer mogen hebben om hun veiligheid te waarborgen.

Eten en drinken:

De restaurants in Bloemswaard en Parkwijk sluiten vanaf woensdag 18 maart. Eten en drinken wordt verzorgd op de afdelingen. De warme maaltijd zal voor iedereen ’s middags geserveerd worden. In Maronia sluit de recreatiezaal. De maaltijden worden koud op de appartementen geleverd en er is desgewenst hulp beschikbaar voor het opwarmen.

Activiteiten:

De grote activiteiten in de zalen in Bloemswaard en Parkwijk komen te vervallen. Er zullen op de etages activiteiten in kleine groepjes worden gedaan. In Maronia zullen voor de bewoners die hier behoefte aan hebben op het appartement activiteiten gedaan worden.  Tip: ga ook eens gezellig bij elkaar op de koffie!

Behandelingen:

Alle behandelaars (arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut etc.) worden alleen ingezet bij spoed. Wat spoed is wordt bepaald door de arts. De eerder geplande behandelingen komen dus te vervallen.

Kapper en pedicure:

De pedicure is tot nader order gesloten. Dit geldt ook voor veel kapsalons.

Mocht dit nog vragen oproepen, neem dan gerust per mail of telefonisch contact met ons op.

Iedere dag bekijken we de actuele stand van zaken en zullen daar bewoners, medewerkers en eerste contactpersonen direct en persoonlijk over informeren. De meest actuele informatie is zodoende altijd op de locaties beschikbaar.

Belangrijk voor HOZO blijft het volgende: Laten we genieten van de kleine dingen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.

HOZO gaat Italiaans

HILLEGOM ▪ Op 4 maart organiseert HOZO een Italiaanse avond in Bloemswaard en Maronia en op 18 maart in Parkwijk.

Op die dagen staat bij HOZO alles in het teken van Italië! Tijdens de Italiaanse avonden serveert HOZO de volgende gerechten in buffetvorm:

vitello tonnato – lasagne alla bolognese – penne al pollo e pesto verde – punto pizza – insalata di pasta – insalata caprese – buffet di dessert

De kosten voor de avond, inclusief drankje en kopje koffie, bedragen € 23,50 per persoon. Mensen met een HOZO Servicepas betalen € 21,50.

Reserveren kan tot en met 25 februari (voor Bloemswaard en Maronia) en 8 maart (voor Parkwijk) via info@hozo.nl of 0252 576 500.

Tweede Kamerlid bezoekt Bloemswaard

HILLEGOM ▪ Op 24 januari bracht VVD Tweede Kamerlid Antoinette Laan-van Geselschap een werkbezoek aan Bloemswaard.

Dit bijzondere bezoek is tot stand gekomen vanuit een contactmoment tussen wijkverpleegkundigen en ondernemersvereniging MeerBusiness. Ook wethouders Jolanda Langeveld en Fred van Trigt en raadsleden Louise Pijnacker en Cobi van der Wiel waren aanwezig.

Kamerlid Laan vertegenwoordigt onder ander de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in de Tweede Kamer. Tijdens een tafelgesprek greep HOZO dan ook de kans om actuele knelpunten in de ouderenzorg aan Laan voor te leggen. Zo kwam onder andere het probleem van escalaties in zorg door onvoldoende doorstroming binnen de eerste lijn aan de orde, maar ook het grote tekort aan behandelplaatsen.

Na de bijeenkomst in Bloemswaard, vertrok het gezelschap voor de lunch naar de brasserie van KookSaam, een particulier initiatief voor dagbesteding, in Lisse. Op deze prachtige locatie werd verder gesproken over de initiatieven en samenwerking in de regio.

HOZO opent dagcentrum in Parkwijk

HILLEGOM ▪ Op 13 januari opent het dagcentrum in woonzorgcentrum Parkwijk haar deuren.

HOZO heeft al een drukbezocht dagcentrum in woonzorgcentrum Bloemswaard. Omdat er veel behoefte is aan dagbesteding start HOZO ook een dagcentrum in Parkwijk.

Vanaf 13 januari is het dagcentrum geopend op maandag en donderdag.

Voor meer informatie: 0252 576 500, info@hozo.nl.

HOZO start Zorginformatiepunt

HILLEGOM ▪ Met ingang van 1 januari 2020 start HOZO het HOZO Zorginformatiepunt.

Het Zorginformatiepunt zal worden bemand door de wijkverpleegkundigen van HOZO. Iedereen die vragen heeft over zorg, mantelzorg, hulpmiddelen, indicaties, producten en diensten van HOZO en andere zorggerelateerde zaken kan bij het informatiepunt terecht. De wijkverpleegkundigen zullen bezoekers informeren, adviseren en zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

HOZO start dit initiatief, omdat steeds meer mensen hun weg niet weten te vinden in het oerwoud van regels en instanties rondom zorg en ondersteuning. Met het Zorginformatiepunt hoopt HOZO deze mensen op weg te helpen en ervoor te zorgen dat zij op de juiste plek terechtkomen.

Om het informatiepunt voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, zal de wijkverpleegkundige in de even weken op woensdagochtend in Dienstencentrum Elsbroek (Abellalaan 1, route 1, kamer 13) aanwezig zijn en in de oneven weken op maandagochtend in woonzorgcentrum Parkwijk (Parklaan 2). Op beide locaties is het Zorginformatiepunt geopend van 10:00 uur tot 12:30 uur, zodat er voldoende gelegenheid is tot inloop, het stellen van vragen en het inwinnen van advies.

Voor meer informatie: 0252 576 500, info@hozo.nl

Contact

 

10 + 5 =

HOZO | Garbialaan 3 | 2182 LA Hillegom

0252 576 500