Nieuwsoverzicht

HOZO is een actieve organisatie. Wij organiseren veel voor onze cliënten, medewerkers en mensen die geïnteresseerd zijn in werken of leren in de zorg. Hieronder vindt u een aantal nieuwsberichten.

Coronanieuws

3 november 2021 – Op 2 november heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven. Omdat de besmettingscijfers oplopen, is er een verscherping van de coronamaatregelen aangekondigd.

Ondanks de hoge vaccinatiegraad wordt er ook bij ons zo nu en dan een bewoner of medewerker positief op het coronavirus getest. Dat betekent dat ook wij extra maatregelen moeten nemen.

Bewoners
Om onze bewoners zo min mogelijk te belasten, willen wij hen niet verplichten om in de algemene ruimten en op de gangen een mondkapje te dragen. Uiteraard mogen zij dat wel. Wel vragen wij iedereen elkaar de ruimte te geven.

Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners die niet zijn gevaccineerd, hoeven na hun verhuizing naar een van onze woonzorgcentra niet standaard in quarantaine. Of quarantaine noodzakelijk is, wordt per individuele situatie beoordeeld. Op verzoek van de bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger kunnen wij wel zorgen voor een vaccinatie of coronatest voor de bewoner.

Dagcentra
Onze cliënten van de dagcentra dragen een mondkapje tijdens het vervoer (net als de chauffeur) van en naar het dagcentrum en bij binnenkomst in onze woonzorgcentra. Op het dagcentrum zelf mogen zij het mondkapje afdoen.

Medewerkers
Al onze medewerkers, zowel binnen onze woonzorgcentra als in de thuiszorg, zijn met onmiddellijke ingang verplicht tijdens hun werk een mondkapje te dragen. Medewerkers mogen het mondkapje alleen afdoen als zij zitten én zich op anderhalve meter afstand van anderen bevinden. Daarnaast zijn onze medewerkers nog steeds verplicht – uiteraard voor zover mogelijk – anderhalve meter afstand te houden tot cliënten, collega’s en bezoekers.

Bezoek
Vanaf 6 november moeten bezoekers weer een mondkapje dragen als zij zich door onze woonzorgcentra bewegen. Daarnaast vragen wij bezoekers elkaar de ruimte te geven en voldoende afstand te houden tot onze medewerkers.

Voor toegang tot onze woonzorgcentra hoeven bezoekers geen QR-code of testbewijs te laten zien.

Quarantaine en isolatie
Als een bewoner wordt getest en in quarantaine zit, is bezoek niet mogelijk zolang de uitslag van de test niet bekend is. Is de uitslag positief en moet de bewoner in isolatie, dan is – in overleg met een van onze verpleegkundigen – beperkt bezoek mogelijk. De bezoeker moet dan wel de noodzakelijke beschermende middelen dragen.

Activiteiten en restaurants
Alle geplande activiteiten gaan vooralsnog gewoon door. Ook onze restaurants blijven open voor bezoekers van buitenaf. Bij de zaalindeling en tafelschikking geven wij iedereen zo veel mogelijk ruimte en proberen wij bewoners en bezoekers van elkaar gescheiden te houden.

Voor deelname aan activiteiten of bezoek aan onze restaurants is het tonen van een QR-code of testbewijs niet nodig.

Vaccinatie
Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat mensen van tachtig jaar en ouder een derde vaccinatie kunnen krijgen. Vanaf wanneer dat mogelijk is en op welke manier is nog niet bekend. Zodra daarover meer duidelijk is, informeren wij u nader.

Tot slot
Uiteraard vindt niemand het leuk dat de maatregelen weer worden aangescherpt. Dat geldt ook voor ons. Door het oplopende aantal besmettingen, ook onder gevaccineerde bewoners en medewerkers, zien wij er echter wel de noodzaak van in.

Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep adviseren wij iedereen die met onze cliënten in contact komt zich te laten vaccineren, bij klachten (ook na vaccinatie) thuis te blijven en zich te laten testen. Alleen zo kunnen wij de risico’s zo veel mogelijk beperken!

Wonen en zorg in Hofstede

HILLEGOM ▪ Tegenover woonzorgcentrum Bloemswaard worden 76 appartementen voor 55-plussers gebouwd. Deze appartementen maken samen met eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen onderdeel uit van de nieuwbouwontwikkeling Elzenhof.

 

De appartementen worden gerealiseerd in twee wooncomplexen en zijn ruim en levensloopbestendig. Dat betekent dat mensen daar ook kunnen wonen als zij zorg nodig hebben, een rolstoel of rollator gebruiken of gewoon graag goed voorbereid willen zijn op de toekomst. Alle appartementen hebben een eigen balkon. Ook zijn er in de complexen verschillende gemeenschappelijke ruimtes, waar bewoners gezellig met hun buren kunnen samenkomen.

Een van de twee appartementencomplexen, Hofstede, is specifiek bedoeld voor mensen met een zorgvraag en wordt recht tegenover woonzorgcentrum Bloemswaard van zorgorganisatie HOZO gebouwd. HOZO levert zorg en ondersteuning in Hofstede en faciliteert daar allerlei activiteiten en ontmoetingen in de gemeenschappelijke ruimte. De bewoners van Hofstede kunnen ook gebruikmaken van de faciliteiten in Bloemswaard en het aangrenzende dienstencentrum. Zorg en ondersteuning zijn dus altijd dichtbij.

Wat Elzenhof zo bijzonder maakt, is dat het een gemengde, inclusieve wijk wordt voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden en voor mensen met en zonder zorgvraag. Daarnaast is alles in de buurt. Het gezellige centrum van Hillegom is maar vier minuten fietsen of twaalf minuten lopen. In de directe omgeving is een supermarkt, bakker en snackbar. Tegenover Elzenhof ligt woonzorgcentrum Bloemswaard met aangrenzend Dienstencentrum Elsbroek. In het dienstencentrum zijn onder andere Voor ieder 1, een kinderdagverblijf, consultatiebureau, bloedprikdienst, poliklinieken van het Spaarne Gasthuis, kapper, pedicure en fysiotherapeut gevestigd.

Het project wordt gerealiseerd door AM, in nauwe samenwerking met HOZO en de gemeente Hillegom. Als alles volgens planning verloopt, zal het project in het derde kwartaal van 2023 gereed zijn.

Voor meer informatie: https://www.wonenbijbouwinvest.nl/huuraanbod/156/elzenhof.

Bij HOZO is het leuk!

HILLEGOM ▪ Sinds 1 mei heeft HOZO een nieuwe bestuurder, Daniëlle van Veen. Wat zijn haar ervaringen tot nu toe?

 

Wat maakt het werken bij HOZO leuk? Met deze vraag in haar achterhoofd heeft Daniëlle van Veen een aantal weken meegelopen met collega’s van zorg en wel-zijn, thuiszorg, huishouding en keuken. Met het meelopen heeft zij letterlijk een kijkje in de keuken gekregen: wat gaat er goed, wat kan er beter en wat maakt het werken bij HOZO leuk?

“Het werken voor en met ouderen is wat iedereen bij HOZO drijft”, constateert Daniëlle. “Goede, veilige en per-soonsgerichte zorg leveren aan een kwetsbare doelgroep. Dat betekent naast goede zorg ook een schoon huis, lekker eten én persoonlijke aandacht. Dat willen zij graag doen met voldoende, goed opgeleide collega’s. Vaak gaat dat goed, maar soms moeten zij door vacatures of ziekte van collega’s een stapje harder zetten.”

“Wat veel van de collega’s aanspreekt, is de kleinschaligheid van de organisatie. De medewerkers kennen de bewoners daardoor goed en er is ook veel contact met elkaar en binnen de teams. Tegelijkertijd willen zij daarop ook verbeteren”, vertelt Daniëlle.

“Tijdens het meelopen, heb ik ook gemerkt dat er veel nieuwe medewerkers in dienst komen en nog niet iedereen elkaar kent. Het zou fijn zijn als daarvoor meer aan-dacht is. Een goede sfeer vindt eigenlijk iedereen belangrijk.”

“Ook hoor ik veel collega’s zeggen dat ze graag willen leren, vernieuwen en verbeteren. Ik ontmoet veel collega’s die in opleiding zijn en/of zich laten bijscholen, zodat zij steeds beter kunnen inspelen op de zwaardere zorg in onze huizen en bij de cliënten in de wijk.”

“Natuurlijk hoor ik ook dingen die nog niet goed gaan of die verbeterd kunnen worden. Goed om te weten, zodat we als organisatie ook daaraan kunnen werken.”

 Wat Daniëlle van HOZO vindt? “Ik kan oprecht zeggen: bij HOZO is het leuk! Ik word geraakt door de liefdevolle zorg en aandacht die de medewerkers dagelijks geven aan onze cliënten. En ik zie dat zij net dat stapje extra willen doen om het de bewoners naar de zin te maken. Dat is ook wat mij drijft: elke dag leren en verbeteren, zodat de zorg voor onze cliënten steeds beter wordt. Samen gaan voor liefdevolle zorg en aandacht!”

AVANT sluit regionale COVID-opvang

HILLEGOM ▪ Op 11 juni heeft AVANT, een netwerk van regionale zorgorganisaties, COVID-opvang Groenhoven in Leiden officieel gesloten.

 

Uit de regio Zuid-Holland Noord zijn de zorgorganisaties HOZO, Marente, Topaz, WIJdezorg, Activite, Alrijne Zorggroep, Libertas Leiden, DSV-verzorgd leven, Roomburgh en Groot Hoogwaak bij AVANT aangesloten. Om mensen met COVID-19 te ondersteunen, hebben zij vorig jaar de handen ineen geslagen en een COVID-opvang gerealiseerd.

De zorg in deze COVID-opvang werd geleverd door circa 45 zorgmedewerkers van de verschillende zorgorganisaties en een aantal zzp-ers. Zeven maanden lang hebbben zij intensief samengewerkt.  

Tini Zitman (Projectmanager COVID-opvang Avant Groenhoven): “Deze intensieve samenwerking in de ouderenzorg werd als zeer krachtig ervaren. Alle bestuurders zijn erg dankbaar dat de medewerkers dit samen tot zo’n groot succes hebben gemaakt.”

Betty Haasnoot (teamleider van de COVID-opvang): “Gedurende deze zeven maanden hebben 169 mensen gebruikgemaakt van onze regionale opvang. De meeste mensen konden na de opname naar huis, sommige moesten verder herstellen in een revalidatie. Helaas zijn er ook mensen overleden.”

Omdat het aantal COVID-patiënten dusdanig is afgenomen, kon de opvang nu worden gesloten.

Koninklijke onderscheiding voor Joke Ricke

HILLEGOM ▪ In juni gaat Joke Ricke, directeur-bestuurder van HOZO, officieel met pensioen. Op 27 mei was er voor externe relaties in Bloemswaard gelegenheid om – binnen de coronamaatregelen – afscheid van haar te nemen.

 

Joke Ricke is bij HOZO begonnen als mantelzorger voor haar oma, heeft vervolgens diverse andere functies gehad en is uiteindelijk directeur-bestuurder geworden. Met haar 34 jarenlange inzet voor HOZO en de bewoners van Hillegom is er veel gerealiseerd: 3 moderne woonzorglocaties met veel ruimte voor welbevinden en warme zorg.

Daarnaast heeft Joke ook oog voor innovatieve trajecten. Zo is zij sinds 2017 een leer-werktraject met verschillende scholen gestart. Zo konden de leerlingen stages lopen en uiteindelijk blijven werken binnen HOZO. Joke heeft altijd veel waarde gehecht en energie gestoken in de samenwerking met de gemeente en met andere organisaties bij het stimuleren van de maatschappelijke ontwikkelingen in Hillegom.

We zijn erg trots op onze directeur-bestuurder en hebben er daarom ook een mooie dag van gemaakt. Het was een feestelijke middag, waarbij Joke door de verschillende sprekers in het zonnetje werd gezet. De hele middag heeft Dhr P. Spekman aan elkaar gesproken. Allereerst heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht Dhr. H.G. Waling mooie woorden gesproken.

Ook de burgemeester Arie van Erk was aanwezig. Naast een prachtige speech verraste de burgemeester Joke met de mededeling dat het zijne Majesteit de Koning behaagt Joke te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

We feliciteren Joke met deze mooie onderscheiding en wensen haar een fijn pensioen.

Pluim voor project ‘Samen Zorgen’

Hillegom ▪ HOZO en Fioretti College Hillegom hebben op de Dag van het recht op Onderwijs en Ontwikkeling een prachtige bos bloemen gekregen van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland-Rijnland. Dit vanwege het project ‘Samen Zorgen’, dat als een voorbeeld voor de regio wordt gezien.

 

Eind 2017 zijn HOZO, Fioretti College Hillegom en Nova Collega Haarlem in samenspraak en met steun van Gemeente Hillegom gestart met een innovatief leer-opleidingstraject binnen HOZO. Het project, bekend onder de naam ‘Samen Zorgen’, is bedoeld voor leerlingen die dreigen uit te vallen op het middelbaar onderwijs. Zij krijgen de kans om binnen HOZO op verschillende afdelingen, waaronder zorg, huishouding, horeca, techniek en tuin, een opleidingstraject te volgen, een diploma te halen en wellicht uiteindelijk een baan te krijgen bij HOZO. Een win-winsituatie voor iedereen: kwetsbare jongeren krijgen weer perspectief én leveren een bijdrage aan het welbevinden van ouderen, de scholen hebben een goede leer-opleidingsplaats en HOZO krijgt de kans om nieuw personeel op te leiden. Zeker in een tijd waarin een groot tekort is aan zorgpersoneel, is dit project een uitkomst.

Het project loopt nog steeds en is een groot succes. Daarom wordt het ook in 2021 voortgezet. De leerlingen maken goede vorderingen en laten behoorlijke stappen zien in hun zelfstandigheid. Ook zelf geven zij aan veel te hebben geleerd en zich helemaal thuis te voelen bij HOZO.

Contact

 

HOZO | Garbialaan 3 | 2182 LA Hillegom

0252 576 500