Nieuwsoverzicht

HOZO is een actieve organisatie. Wij organiseren veel voor onze cliënten, medewerkers en mensen die geïnteresseerd zijn in werken of leren in de zorg. Hieronder vindt u een aantal nieuwsberichten.

Ontdek HOZO op het zorgfestival!

HILLEGOM ▪ In maart is er weer een Week van Zorg en Welzijn, dit jaar echter onder een andere naam: De Ontdekdezorg Week.

De Ontdekdezorg Week is een initiatief van Care2Care en valt in de week van 16 tot en met 21 maart. De week wordt georganiseerd om zij-instromers en herintreders te interesseren voor een baan in zorg en welzijn. Een baan kan namelijk meer zijn dan gewoon je werk. Je kunt echt iets voor een ander betekenen, werken waar je hart ligt en doen waar je goed in bent.

Omdat Care2Care twee grote zorgfestivals organiseert waar bezoekers kunnen kennismaken met zorg- en welzijnsorganisaties, heeft HOZO besloten in maart zelf geen evenement te organiseren, maar aan te sluiten bij het zorgfestival in Leiden. Het zorgfestival vindt plaats op donderdag 19 maart van 14:00 uur tot 18:30 uur in het cultureel centrum Scheltema aan de Marktsteeg 1 in Leiden.

Namens HOZO zullen er verschillende medewerkers op het festival aanwezig zijn om bezoekers te informeren over het werk en de opleidingsmogelijkheden bij HOZO. Geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om het zorgfestival te bezoeken, kunnen contact opnemen met de afdeling p&o via 0252 576 500 of hr@hozo.nl. Voor meer informatie en vacatures: www.hozo.nl.

HOZO gaat Italiaans

HILLEGOM ▪ Op 4 maart organiseert HOZO een Italiaanse avond in Bloemswaard en Maronia en op 18 maart in Parkwijk.

Op die dagen staat bij HOZO alles in het teken van Italië! Tijdens de Italiaanse avonden serveert HOZO de volgende gerechten in buffetvorm:

vitello tonnato – lasagne alla bolognese – penne al pollo e pesto verde – punto pizza – insalata di pasta – insalata caprese – buffet di dessert

De kosten voor de avond, inclusief drankje en kopje koffie, bedragen € 23,50 per persoon. Mensen met een HOZO Servicepas betalen € 21,50.

Reserveren kan tot en met 25 februari (voor Bloemswaard en Maronia) en 8 maart (voor Parkwijk) via info@hozo.nl of 0252 576 500.

Tweede Kamerlid bezoekt Bloemswaard

HILLEGOM ▪ Op 24 januari bracht VVD Tweede Kamerlid Antoinette Laan-van Geselschap een werkbezoek aan Bloemswaard.

Dit bijzondere bezoek is tot stand gekomen vanuit een contactmoment tussen wijkverpleegkundigen en ondernemersvereniging MeerBusiness. Ook wethouders Jolanda Langeveld en Fred van Trigt en raadsleden Louise Pijnacker en Cobi van der Wiel waren aanwezig.

Kamerlid Laan vertegenwoordigt onder ander de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in de Tweede Kamer. Tijdens een tafelgesprek greep HOZO dan ook de kans om actuele knelpunten in de ouderenzorg aan Laan voor te leggen. Zo kwam onder andere het probleem van escalaties in zorg door onvoldoende doorstroming binnen de eerste lijn aan de orde, maar ook het grote tekort aan behandelplaatsen.

Na de bijeenkomst in Bloemswaard, vertrok het gezelschap voor de lunch naar de brasserie van KookSaam, een particulier initiatief voor dagbesteding, in Lisse. Op deze prachtige locatie werd verder gesproken over de initiatieven en samenwerking in de regio.

HOZO opent dagcentrum in Parkwijk

HILLEGOM ▪ Op 13 januari opent het dagcentrum in woonzorgcentrum Parkwijk haar deuren.

HOZO heeft al een drukbezocht dagcentrum in woonzorgcentrum Bloemswaard. Omdat er veel behoefte is aan dagbesteding start HOZO ook een dagcentrum in Parkwijk.

Vanaf 13 januari is het dagcentrum geopend op maandag en donderdag.

Voor meer informatie: 0252 576 500, info@hozo.nl.

HOZO start Zorginformatiepunt

HILLEGOM ▪ Met ingang van 1 januari 2020 start HOZO het HOZO Zorginformatiepunt.

Het Zorginformatiepunt zal worden bemand door de wijkverpleegkundigen van HOZO. Iedereen die vragen heeft over zorg, mantelzorg, hulpmiddelen, indicaties, producten en diensten van HOZO en andere zorggerelateerde zaken kan bij het informatiepunt terecht. De wijkverpleegkundigen zullen bezoekers informeren, adviseren en zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

HOZO start dit initiatief, omdat steeds meer mensen hun weg niet weten te vinden in het oerwoud van regels en instanties rondom zorg en ondersteuning. Met het Zorginformatiepunt hoopt HOZO deze mensen op weg te helpen en ervoor te zorgen dat zij op de juiste plek terechtkomen.

Om het informatiepunt voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, zal de wijkverpleegkundige in de even weken op woensdagochtend in Dienstencentrum Elsbroek (Abellalaan 1, route 1, kamer 13) aanwezig zijn en in de oneven weken op maandagochtend in woonzorgcentrum Parkwijk (Parklaan 2). Op beide locaties is het Zorginformatiepunt geopend van 10:00 uur tot 12:30 uur, zodat er voldoende gelegenheid is tot inloop, het stellen van vragen en het inwinnen van advies.

Voor meer informatie: 0252 576 500, info@hozo.nl

Contact

 

13 + 7 =

HOZO | Garbialaan 3 | 2182 LA Hillegom

0252 576 500