Volledig Pakket Thuis

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf, maar wilt u (nog) niet naar een woonzorgcentrum verhuizen? Dan is het Volledig Pakket Thuis wel iets voor u!

Wat is het Volledig Pakket Thuis?

Het Volledig Pakket Thuis, is bij HOZO ook wel bekend als Zorg Thuis Plus. Binnen het Volledig Pakket Thuis ontvangt u alle zorg en ondersteuning die valt binnen uw Wlz-indicatie.

HOZO biedt al deze zorg en ondersteuning aan, wat ervoor zorgt dat uw volledige zorgvraag bij één organisatie is ondergebracht. Dit doen wij terwijl u zelfstandig blijft wonen in uw eigen woning of huurwoning. Daarnaast blijft u bij uw eigen vertrouwde huisarts en apotheek.

Bekijk de folder van Zorg Thuis Plus via deze link.

Welke zorg en ondersteuning ontvangt u binnen het Volledig Pakket Thuis?

Samen met u, uw omgeving en de zorgmedewerkers van HOZO wordt er gekeken naar de zorg en ondersteuning die bij u en uw zorgprofiel past. 

Het samengestelde pakket is naast uw eigen wensen ook afhankelijk van uw Wlz-indicatie. Voor het ontvangen van het Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie nodig van het CIZ.

Onder het Volledig Pakket Thuis valt het volgende:
– Verpleging
– Persoonlijke verzorging
– Welzijn en begeleiding
– Dagbesteding
– Vervoer naar dagbesteding
– Eten en drinken
– Huishoudelijke hulp
– Logeeropvang

Wat valt niet onder het Volledig Pakket Thuis?

Binnen het VPT zijn er ook een aantal zaken die niet binnen het pakket vallen. Zoals woonkosten, hulpmiddelen en behandelingen:

  • Alle kosten met betrekking tot uw woning. Hieronder valt de hypotheek of huur, inrichting, gas, water, licht en kosten voor telefoon/tv/internet. 
  • Hulpmiddelen en woonaanpassingen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente. 
  • Behandelingen vanuit de huisarts, tandarts, apotheek, medisch-specialistische zorg en psychiatrische zorg. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of aanvullende verzekeringen. 

Wat zijn de kosten van het Volledig Pakket Thuis?

Voor het VPT betaalt u een eigen inkomensafhankelijke bedrage die vastgesteld is aan de hand van uw leeftijd, gezinsinkomen en gezinssamenstelling. U betaalt een eigen bijdrage per maand.

U betaalt de eigen bijdrage rechtstreeks aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK kan uw bijdrage ook inhouden op uw uitkering of pensioen.

Benieuwd wat uw eigen bijdrage wordt? Met de rekenhulp kunt u alvast berekenen aan wat voor eigen bijdrage u ongeveer moet denken.

Contact*

*Niet bestemd voor Open Eettafel en Avondrestaurant reserveringen. Daarvoor graag bellen naar of langskomen bij de receptie/gastvrouwen.

HOZO | Garbialaan 3 | 2182 LA Hillegom

0252 576 500